#1295

En stor del av livet går åt till att göra upprepningar. Man lagar maträtter man redan ätit; man ser teveprogram man redan sett; man lyssnar på låtar man redan hört hundra gånger innan; man vandrar samma gator upp och ner; och sist, men inte minst, man tar fotografier man redan tagit. Jag intalar mig själv att varje upprepning är en förfining. Och upprepningarna lär oss att hitta nya saker, om än väldigt subtila. Vi hittar nya smaker, nya gitarrslingor, nya gropar i asfalten och nya företeelser i små, korta fragment.

Att upprepa sig nyttigt. Det kan, vid en första anblick, te sig tråkigt. Och det är klart, man måste naturligtvis även sträva efter att upptäcka nya saker. Det vill till att hitta en balans i tillvaron, en blandning mellan upprepning och upptäckt.

Add a Comment Trackback

Add a Comment