Holga

#1862 – JKPG

4 facebook

Tags: , , , , ,
Posted in Holga No Comments »

#1860 – Rådhusparken

JKPG - Rådhusparken

Tags: , , , , , , , , ,
Posted in Holga No Comments »

#1859 – Träd VII

johan larsson träd vii

Träd VII ur min Träd-serie. Holga 120N och utgången Kodak Tmax400.

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Posted in Holga No Comments »

#1855 – Utställning i sommar

 

Tags: , , , , , ,
Posted in Holga, Jönköping No Comments »

#1844

 

Tags: , , , ,
Posted in Holga No Comments »